Privacy Policy – นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล travel2review.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ travel2review.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ travel2review.com รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา หรือโต้ตอบกับบริการของเรา ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมต่อแนวทางปฏิบัติ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคล: เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่ออื่นๆ
 • ข้อมูลการใช้งาน: เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ รวมถึงที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์ ข้อมูลอุปกรณ์ และหน้าที่เข้าชม เรายังอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณและรวบรวมข้อมูลการใช้งาน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเพื่อ:
 1. จัดหาและปรับแต่งบริการของเรา รวมถึงการนำเสนอเนื้อหาและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
 2. ตอบสนองต่อข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือคำขอของคุณ
 3. ส่งข้อมูลการดูแลระบบ การอัพเดท หรือสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
 4. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ วิเคราะห์แนวโน้ม และรวบรวมข้อมูลทางสถิติ
 5. บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา ตลอดจนผู้ใช้ของเราและสาธารณะ
 • เราจะไม่ขาย ให้เช่า หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

การเก็บรักษาข้อมูล

 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตในระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่านั้น นอกจากนี้ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ระงับข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ความปลอดภัยของข้อมูล

 • เราได้ใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและป้องกันการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่จะรับประกันได้ว่าจะปลอดภัย 100% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

ลิงค์และบริการของบุคคลที่สาม

 • เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา เราไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้นก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

 • เว็บไซต์ของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปยังบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยเจตนา หากคุณเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดติดต่อเรา และเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลออกจากบันทึกของเรา

สิทธิของคุณ

 • ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึง อัปเดต แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณยังอาจมีสิทธิ์คัดค้านหรือจำกัดกิจกรรมการประมวลผลบางอย่าง หากต้องการใช้สิทธิ์หรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ท้ายนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลของคุณ