เริ่มแล้ว ขยายเวลาเปิด-ปิด “สวนรถไฟ” ตั้งแต่เวลา 04.30 – 21.00 น.

เริ่มแล้ว ขยายเวลาเปิด-ปิด “สวนรถไฟ” ตั้งแต่เวลา 04.30 – 21.00 น.

เริ่มแล้ว ขยายเวลาเปิด-ปิด “สวนรถไฟ” ตั้งแต่เวลา 04.30 – 21.00 น.

กทม.ขยายเวลาเปิดและปิดบริการสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร โดยให้เปิดบริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 04.30 น. ถึงเวลา 21.00 น.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะ เพื่อขยายโอกาสการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มได้เข้าถึงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของสวนสาธารณะ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง คือ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร โดยให้เปิดบริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 04.30 น. ถึงเวลา 21.00 น.
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ที่มา : mgronline.com

ติดตามข่าวสารท่องเที่ยวได้ที่ >>> ข่าวท่องเที่ยว

สมัครสมาชิก >>>  คลิ๊ก