ลานสน ภูสอยดาว เปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ลานสน ภูสอยดาว เปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ลานสน ภูสอยดาว เปิดการท่องเที่ยวและพักแรม 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

อช.ภูสอยดาว แจ้งข่าวดีแก่นักท่องเที่ยว ประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรม “ ลานสน ” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

เพจทางการของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว – Phu soi dao National Park ประกาศเรื่องการท่องเที่ยวและพักแรม “ลานสน” โดยนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติแนบท้ายประกาศ และ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด

สำหรับ ขั้นตอนการท่องเที่ยวมีดังนี้
1. นักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องทำการจองเข้าพื้นที่อุทยานฯ ผ่าน Application QueQ ล่วงหน้าสูงสุดได้ 60 วัน จำกัดจำนวน 150 คน/วัน (จองผ่าน QueQ 102 คน และ Walk in 48 คน)
2. หลังจากที่จองเข้าอุทยานฯ ผ่าน QueQ สามารถจองเต็นท์และอุปกรณ์เครื่องนอนได้ที่ https://nps.dnp.go.th/reservation.php
3. ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่ แบบฟอร์ม ชื่อไม่พอต่อด้านหลังได้

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้มีการปรับเวลาลงทะเบียนเป็น 08.00 – 13.00 น. หากมาหลังจาก 13.00 น. จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนขึ้นลานสนทุกกรณี *

นักท่องเที่ยว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 09 5629 9528 , 09 1024 7633
และที่ inbox @phusoidao07

ติดตามข่าวสารท่องเที่ยวได้ที่ >>> ข่าวท่องเที่ยว

สมัครสมาชิก >>>  คลิ๊ก