ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค ที่เที่ยวสระบุรี เที่ยวใกล้กรุงเทพ

ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค ที่เที่ยวสระบุรี เที่ยวใกล้กรุงเทพ

ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค ที่เที่ยวต้องมาอีกแห่งในสระบุรีเลยกด็ว่าได้ เพราะที่นี่เป็น ฟาร์มโคนมแห่งแรกในไทย นั่นเองค่ะ และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชม

รอบบริการชมฟาร์มฯ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  30 นาที

 • รอบเช้า 09.00 น., 10.00 น. และ 11.00 น.
 • รอบบ่าย 13.00 น., 14.00 น. และ 15.00 น.

ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค

นั่งรถรางทำกิจกรรม มีกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม

 1. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สาธิตการทำปุ๋ยนมสด
 2. ชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค
 3. รีดนมแม่โค (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 4. ป้อนนมลูกโค (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 5. ชมวีดีทัศน์ประวัติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
 6. ชม Thai-Denmark Smart Dairy Farm (ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง) แบบ sightseeing
 7. ให้อาหารปลา (ขวดละ 10 บาท)
 8. ชมการแสดงคาวบอย

บริการขี่ม้า

 • ขี่ม้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 50 บาท/รอบ

อ้างอิงจาก >> https://trueid.net

แนะนำที่เที่ยวเพิ่มเติม : www.travel2review.com

ติดต่อเรา >> คลิ๊ก