ทุ่งดอกซัลเวีย I Love Flower Farm เหมือนอยู่ต่างประเทศ

ทุ่งดอกซัลเวีย ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พากันไปเที่ยวชมความงามและถ่ายภาพกับทุ่งดอกซัลเวียสีม่วง รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับอีกหลากหลายสายพันธุ์ ทั้ง ลิ้นมังกรช่อยาวสวยเด่น ,กุหลาบ และ ทุ่งดอกลิ้นมังกรตันเตี้ย ที่กำลังเบ่งบานอวดสีสันสดใสในแปลงปลูกบนพื้นที่กว่า 16 ไร่ ที่สวนดอกไม้ I Love Flower Farm ตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยในวันนี้วิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ดอกเหมืองแก้ว ได้เปิดเทศกาลสวนไม้ดอก 2566 จากสวนดอกไม้ตัดสู่การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งในพื้นที่ ต.เหมืองแก้ว แห่งนี้ เป็นการรวมกลุ่มเกษตรผู้ปลูกดอกไม้ในชุมชนกว่า 30 ครัวเรือน เพื่อผลิตดอกไม้ป้อนให้กับผู้ซื้อ

ทั้ง กลุ่มออร์แกไนเซอร์และนักวางแผนงานแต่งงาน หรือ Wedding Planer ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อหลัก รวมทั้งตัดดอกส่งขายไปยังทั่วประเทศ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ก่อนที่จะขยายสู่การท่องเที่ยวในชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้ที่ตามมาคือการเกิดขึ้นของคาเฟ่ ที่พัก และ ร้านอาหารใหม่ๆ ช่วยให้เกิดการกระจายรายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ของคนในชุมชน เกิดเป็นการท่องเที่ยวชุมชนที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ทุ่งดอกซัลเวีย

นางสาวณวิสาร์ มูลทา เจ้าของสวนไอเลิฟฟลาวเวอร์ ต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนในตำบลเหมืองแก้ว บอกว่า จากพื้นที่สวนดอกไม้ของเกษตรกรในตำบลเหมืองแก้ว ราว 200 ไร่ ปัจจุบันได้ขยายกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตดอกไม้ไปยังชุมชนใกล้เคียงอีก 5 อำเภอ รวมพื้นที่ผลิตดอกไม้เกือบ 300 ไร่ และ ยังทดลองปลูกดอกไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ

และศึกษาเทรนด์ดอกไม้โลกเพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับดอกไม้ ขยายฐานลูกค้าส่งออกไปยังหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น และกัมพูชา ทั้งยังร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ  และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ   ในการพัฒนาสายพันธุ์ดอกไม้ให้แข็งแรง เพื่อลดการใช้สารเคมี

อ้างอิงจาก >> https://trueid.net

แนะนำที่เที่ยวเพิ่มเติม : www.travel2review.com

ติดต่อเรา >> คลิ๊ก