“ตลาดน้ำ” เซฟตี้โซน ท่องเที่ยวสุขใจ พร้อมปลอดภัย วิถีไทย วิถีชุมชน

“ตลาดน้ำ” เซฟตี้โซน ท่องเที่ยวสุขใจ พร้อมปลอดภัย วิถีไทย วิถีชุมชน

“ตลาดน้ำ” เซฟตี้โซน ท่องเที่ยวสุขใจ พร้อมปลอดภัย วิถีไทย วิถีชุมชน

กรมการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี เตรียมแผนดำเนินงานร่วมกับผู้นำในพื้นที่ ร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์ความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ประเภท Entertainment Zone

ซึ่งยึดหลักเกณฑ์ 5 ด้าน ได้แก่

  1. ความปลอดภัย
  2. ความสะอาด
  3. ความเป็นธรรม
  4. การให้บริการ
  5. การบริหารจัดการ

และยังหารือแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น ผู้ประกอบการเรือ คนขับเรือ ร้านค้า เป็นต้น รวมถึงการกำหนดหัวข้อในการอบรมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้หรือพัฒนาบริบทของสถานประกอบการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย

ที่มา: https://www.ryt9.com/

ติดตามข่าวสารท่องเที่ยวได้ที่ >>> ข่าวท่องเที่ยว

สมัครสมาชิก >>>  คลิ๊ก