ชวนสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้าน กลอเซโล จุดชมวิวทะเลหมอกสวยงาม

ชวนสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้าน กลอเซโล จุดชมวิวทะเลหมอกสวยงาม

ชวนสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้าน กลอเซโล จุดชมวิวทะเลหมอกสวยงาม

ชวนสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้าน กลอเซโล แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่มาแรงของสายลุย กับจุดชมวิวทะเลหมอก 2 แผ่นดินอันสวยงาม รวมถึงวิถีชุมชนในการอยู่ร่วมกับป่า จนถูกยกให้เป็นชุมชนตัวอย่าง ของการหยุดหมอกควันบนพื้นที่สูง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการหลวง

“บ้านกลอเซโล” ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดน ที่ตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ประชากรที่นี่ประกอบด้วยชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำไร่หมุนเวียน หมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน อุทยานแห่งชาติสาละวิน

ไฮไลท์คือ จุดชมวิวกลอเซโล ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านไปประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นยอดเขาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ในวันที่ฟ้าเป็นใจสามารถมองเห็นทะเลหมอกลอยอ้อยอิ่งสวยงามตระการตา

ติดตามข่าวสารท่องเที่ยวได้ที่ >>> ข่าวท่องเที่ยว

สมัครสมาชิก >>>  คลิ๊ก