ททท. มองว่าในปีนี้ธุรกิจท่องเที่ยวคึกคักหลังรับจีนเปิดประเทศ

ททท. มองว่าในปีนี้ธุรกิจท่องเที่ยวคึกคักหลังรับจีนเปิดประเทศ

ททท. มองว่าในปีนี้ธุรกิจท่องเที่ยวคึกคักหลังรับจีนเปิดประเทศ

จีนเปิดประเทศ วันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่งผลดีต่อ การท่องเที่ยวของไทย เป็นอย่างมาก โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) มองว่าในปีนี้จะมี นักท่องเที่ยวจีน เดินทางมาเที่ยวไทยไม่ตํ่ากว่า 5 ล้านคน

ส่งผลให้ตลอดทั้งปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย เพิ่มจากไม่ตํ่ากว่า 20 ล้านคน เป็นไม่ตํ่ากว่า 25 ล้านคน

ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในทุกด้าน เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนคิดเป็นสัดส่วนกว่า 30% ของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้าไทย

โดยก่อนโควิด-19 จีนเที่ยวไทยสูงถึง 11.2 ล้านคน จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดกว่า 40 ล้านคน ดังนั้นการเปิดประเทศของจีนเร็วกว่าที่คาดไว้ ทำให้ภาคธุรกิจของไทย ก็จะกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดเช่นกัน

ติดตามข่าวสารท่องเที่ยวได้ที่ >>> ข่าวท่องเที่ยว

สมัครสมาชิก >>>  คลิ๊ก