ค่าเหยียบแผ่นดิน ไทยเรียกเก็บนักท่องเที่ยว 300 บาท ได้ไม่คุ้มเสีย ยุคโควิดไม่จบ

ค่าเหยียบแผ่นดิน ไทยเรียกเก็บนักท่องเที่ยว 300 บาท ได้ไม่คุ้มเสีย ยุคโควิดไม่จบ

ประเทศไทยเก็บนักท่องเที่ยว 300 บาท ค่าเหยียบแผ่นดิน ได้ไม่คุ้มเสีย ยุคโควิดไม่จบ

ปัจจุบันหลายประเทศ ได้มีการจัดเก็บ ค่าเหยียบแผ่นดิน กันมาแล้ว ไม่ว่าในยุโรป ญี่ปุ่น และมาเลเซีย โดยส่วนใหญ่รวมอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบิน หรือราคาห้องพัก ซึ่งเดิมประเทศไทยของเรา จะเริ่มเก็บในวันที่ 1 ม.ค. 2565

แต่ในการหารือกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) จะต้องจัดเก็บคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศเช่นเดียวกับชาวต่างชาติ ซึ่งขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย

เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม ต้องทำการเจรจากับสายการบิน ในการจัดเก็บเงินส่วนนี้ที่จะคิดรวมไปกับค่าตั๋วโดยสารได้หรือไม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาคาดว่าเดือน มี.ค.นี้ จะได้ข้อยุติ

ในส่วนเงินค่าเหยียบแผ่นดินนั้น จะถูกนำมาใส่ในกองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับปรับปรุง เพื่อนำไปพัฒนาภารกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และจะดึงเงินส่วนหนึ่ง 50 บาท ทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยว หากประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต

ติดตามข่าวสารท่องเที่ยวได้ที่ >>> ข่าวท่องเที่ยว

สมัครสมาชิก >>>  คลิ๊ก