“กระบี่” นักท่องเที่ยวเยอะ หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ เข้าประเทศ

“กระบี่” นักท่องเที่ยวเยอะ หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ เข้าประเทศ

“กระบี่” คนเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวเยอะ หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการในการเข้าประเทศ

หลังจากที่รัฐบาลมีการผ่อนการผ่อนคลายมาตรการในการเข้าประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของมาตรการเข้าประเทศแบบ เทสต์ แอนด์ โก (Test and Go) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และเปลี่ยนเป็นการใช้การตรวจด้วยเอทีเค (ATK) นับว่าเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ เป็นอย่างมาก

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมีความสะดวกรวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย และขั้นตอนต่างๆ โดยจะเริ่มมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นี้ ทำให้บรรดาทราเวล เอเย่นต์ ทัวร์และผู้แทนจำหน่ายการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ต่างสอบถามกันมาเป็นจำนวนมาก และมียอดจองที่จะเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดกระบี่กันแล้ว แม้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจังหวัดกระบี่จะเริ่มเข้าสู่ในช่วงกรีนซีซั่นก็ตาม

การท่องเที่ยวในทะเลหลายแห่งปิดลง แต่ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกจำนวนมากก็ยังสามารถไปเที่ยวได้ เช่น อ่าวไรเล เกาะพีพี เกาะลันตา ตลอดจนแหล่งน้ำพุร้อนต่าง ๆ อย่างไรก็ตามให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบมาก่อนว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ไหนจะทำการปิดบ้าง

ทันทีที่มีรัฐบาลมีการผ่อนการผ่อนคลายมาตรการในการเข้าประเทศโดย จังหวัดกระบี่ก็จะมีสายการบินต่างประเทศติดต่อเข้ามาบินตรงนำผู้โดยสารเข้ามายังจังหวัดกระบี่ โดยในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ สายการบินแอร์เอเชียจะเริ่มบินตรงจากประเทศมาเลเซียมายังจังหวัดกระบี่ สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน และสายการบินสคูส จะบินมาจากประเทศสิงค์โปร์ทุกวัน

ซึ่ง 2 เส้นทางนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดกระบี่มากขึ้น ประกอบกับช่วงนี้โรงแรมที่พักต่าง ๆ ก็เริ่มลดราคาลง นอกจากนี้สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดกระบี่ใน ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ลดลงตามลำดับ ตัวเลขการรับวัคซีนทั้งเข็มที่ 3 และ 4 ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดกระบี่มากขึ้นและจังหวัดกระบี่สามารถมาเที่ยวได้ทั้งปี

ติดตามข่าวสารท่องเที่ยวได้ที่ >>> ข่าวท่องเที่ยว

สมัครสมาชิก >>>  คลิ๊ก