8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก วันทะเลโลก (World Ocean Day)

8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก วันทะเลโลก (World Ocean Day)

8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก วันทะเลโลก (World Ocean Day)

วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี วันสำคัญของโลกวันนี้ ได้กำหนดขึ้นในคราวการประชุมสุดยอดระดับประเทศผู้นำว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development: UNCEN) หรือการประชุม Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นแนวความคิดของประเทศแคนาดา

องค์การสหประชาชาติ เริ่มต้นวันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งการจัดตั้งวันทะเลโลกก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์มหาสมุทร ไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

พร้อมกันนั้นก็ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และมีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศ พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วโลกร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ สวยงาม และยั่งยืนตลอดไป

สำหรับคำขวัญของวันมหาสมุทรโลกในปีนี้ (2023) คือ Planet Ocean : Tides are Changing : เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม

ติดตามข่าวสารท่องเที่ยวได้ที่ >>> ข่าวท่องเที่ยว

สมัครสมาชิก >>>  คลิ๊ก