วัดพุลกุกซา Bulguksa Temple ความงามในฤดูร้อนของประเทศเกาหลีใต้

วัดพุลกุกซา Bulguksa Temple ความงามในฤดูร้อนของประเทศเกาหลีใต้

วัดพุลกุกซา Bulguksa Temple ความงามในฤดูร้อนของประเทศเกาหลีใต้

ฤดูร้อนของเกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคม เป็นอีกช่วงเวลาที่แดดเป็นใจ ฉายภาพความงามของวัดวาต่าง ๆได้วิจิตร ดังเช่นที่ “ วัดพุลกุกซา ” (Bulguksa Temple) ในเมืองคย็องจู (Gyeongju) วัดซึ่งได้รับสถานะมรดกโลกจากยูเนสโก

เป็นวัดเล็ก ๆ ที่สร้างในปี ค.ศ. 528 (พ.ศ. 1071) แต่วัดที่เห็นในปัจจุบัน มีการสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าคย็องด็อกแห่งราชอาณาจักรชิลลา (Silla Dynasty) ในปี ค.ศ. 751 (พ.ศ. 1294) สร้างเรื่อยมาจนสำเร็จในปี ค.ศ. 774 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าฮเยกง ซึ่งได้รับการตั้งชื่อวัดว่า “พุลกุกซา” ที่มีความหมายว่า “พุทธภูมิ” หรือ “วัดแห่งพระพุทธเจ้า”

ในช่วงสงครามอิมจินของเกาหลี อาคารไม้ของวัดถูกเผาทำลาย หลังจากนั้นในระหว่างปี ค.ศ. 1604 – 1805 มีการบูรณะ และขยายอาณาเขตของวัด และทำการบูรณะอีกครั้งให้ใกล้เคียงกับรูปแบบดั้งเดิม ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง และสงครามเกาหลี

ภายในวัดมีศิลปะ-สถาปัตยกรรมที่งดงามจำนวนมาก เช่น เจดีย์หิน รูปปั้นพระพุทธเจ้า งานแกะสลักอันประณีต การจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น นับเป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรม ในพุทธศาสนา ทั้งยังมีความสำคัญ ในด้านประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่าพันปี ซึ่งได้รับการรับการรับรองจาก องค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับวัดถ้ำซอกคูรัม (Seokguram) ในปี ค.ศ. 1995

ติดตามข่าวสารท่องเที่ยวได้ที่ >>> ข่าวท่องเที่ยว

สมัครสมาชิก >>>  คลิ๊ก